Triển khai phần mềm BES tại Công Ty Nhiên Liệu Sài Gòn

Ngày17/9/2008 Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn phối hợp với Công ty CP TMG triển khai phần mềm ứng dụng Business Executive System - BES cho tất cả phòng ban và đơn vị trong công ty.

Trong buổi triển khai khai này, các CBCNV tham gia đã được tìm hiểu tất cả những chức năng, công cụ đồng thời thực hành trực tiếp với BES. Để thuận tiện trong việc trao đổi thông tin, thời gian vừa qua tất cả các phòng ban và các đơn vị của Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn đã được kết nối Internet, với việc triển khai BES trong thời gian tới sẽ tạo môi trường thuận lợi trong việc nâng cao chất lượng công việcquản lý và điều hành công ty.

BES Là hệ thống để nhà quản lý có thể điều hành hầu hết các công việc của công ty qua mạng Internet hoặc mạng nội bộ. Sau đây là những công việc chính:

  • Giao việc cho các bộ phận và kiểm tra tiến độ cũng như kết quả thực hiện của từng công việc.
  • Xem thông tin về diễn tiến mới của công việc do các phòng ban và đơn vị tham gia gởi lên.
  • Cùng tham gia thực hiện các công việc phức tạp được giao cho một nhóm người.
  • Xem lịch họp và duyệt các cuộc họp được đề xuất.
  • Duyệt các văn thư trong công ty.
  • Duyệt và đăng các thông báo đến toàn thể công ty.
  • Tham gia diễn đàn nội bộ trong công ty.
  • Lưu trữ các file văn bản phục vụ công tác tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng...

(Theo www.sfc.com.vn)