Tin tức từ TMG

TMG triển khai giải pháp quản lý BES-ISO 09/01/2014

Hiện nay, theo khảo sát của TMG thì hiệu quả từ việc ứng dụng ISO tại các doanh nghiệp VN còn bị hạn chế vì các công ty đang áp dụng ISO thường vấp phải 3 nhược điểm lớn nhất như sau...